,,Kto nie odeprze pokusy natychmiast,jest już w połowie zwyciężony".
Być kuszonym do grzechu, to normalny stan naszego życia. Dziwne byłoby gdybyśmy mówili, że nie doświadczamy pokus. Świadczyłoby to o zagubieniu wrażliwości sumienia i zaniku więzi z Bogiem. Często jednak mamy trudności z odróżnianiem, co jest grzechem a co tylko pokusą. Często nie wiemy też jak sobie radzić pokusami.

1. Pokusa to pobudzenie do złego, wewnętrzna podnieta nakłaniająca do grzechu. Mamy trzech wrogów, którzy nas kuszą do złego: pożądliwość, świat, szatan.

2. Specyficznym działaniem szatana jest kuszenie. Jezus doświadczył tego na pustyni. Zwyciężył go odwołując się Boga i jego słowa.

3. Bóg nas nie kusi. „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. Własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci” (Jk 1,13-14)

4. Bóg tylko dopuszcza pokusy: „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10, 13)

5. Bóg dopuszcza pokusy, byśmy współpracowali z Jego łaską: ”Wszystko mogę w tym, Który mnie umacnia” (Flp 4, 13),

6. Pokusa jest środkiem oczyszczającym: przypomina nam o naszej grzeszności, o słabej woli, wzbudza pokorę, zmusza do wysiłków, do pracy nad swoimi wadami.

7. Pokusa jest środkiem postępu duchowego: uczymy się modlić i ufać Bogu, przystępujemy do sakramentów św. i czytamy słowo Boże. Uciekamy w ramiona miłości Bożej.

8. Częstotliwość pokus zależy od:
a) temperamentu i charakteru danej osoby,
b) wychowania w domu,
c) własnych zaniedbań.

9. Trzy stopnie pokusy:

a) przedstawienie jakiegoś zła: działa wyobraźnia i umysł. Nie jest to grzech. 
Grzechem jest zgoda woli,
b) upodobanie i skłonienie woli do zła. Wszystko zależy od tego, co zrobi nasza wola,
c) zezwolenie woli na zło, czyli popełnienie grzechu.

10. Człowiek nie powinien wchodzić w te czynności, sytuacje, które wie, że sprowadzą go do grzechu. Roztropność powinna uczyć nas unikania sytuacji, w których może złapać nas usilna pokusa.

11. Pokusa powinna być jak najszybciej odrzucona. W raju Ewa zgrzeszyła, bo weszła w rozmowę z szatanem i jego pokusą. Nie wolno rozmawiać z pokusą!

12. Zachowanie wobec pokusy:
a) zapobieganie: „Lepiej chorobie zapobiec niż się z niej leczyć”. Jezus doradza apostołom: „Czuwajcie i módlcie się, byście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41)
b) modlitwa: wznieść w chwili pokusy serce do Boga,
c) czujność: nieufność do siebie i zaufanie Bogu,
d) unikanie pychy i zarozumialstwa: „Mnie się nic nie stanie”. Jest to grzech św. Piotra, który ufał sobie, że zwycięży każdą pokusę,
e) niedowierzanie sobie: swoim poruszeniom i pragnieniom,
f) znać swoją największą słabość i wzmacniać ją pracą nad sobą,
g) opierać się:
- szybko (bez wahania, od razu): „Uciekaj od grzechu jak od węża, jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię: jego zęby to zęby lwa, co porywają życie ludzkie” (Syr 21, 2),
- energicznie, z siła i stanowczością jak Jezus „Idź precz szatanie”,
- ze stałością: pokusa wraca więc trzeba ponowić odpędzenie jej,
- pokornie, ufając łasce Boga.

13. Pomocą w natarczywych pokusach jest kierownictwo duchowe: otworzenie swego serca i porozmawianie z osobą doświadczoną w życiu duchowym o swoich pokusach. Warto też wyznawać pokusy na spowiedzi.

14. Po zwycięstwie nad pokusą trzeba zawsze podziękować Bogu. Jeśli ktoś uległ niech się nigdy nie zniechęca, ale wróci jak syn marnotrawny do Boga Ojca i wyzna swój grzech. Po przebaczeniu niech bardziej ufa taki człowiek Bogu, czyni pokutę i umartwienie. 
TAK JAK OJCIEC PIO MÓWIŁ

-NIE NARZEKAJ NA POKUSY;

TO DLATEGO DUSZĘ ‚ŁOWIŁ’,

DOBRO W GÓRZE, W DOLE FUSY.

DOBRYM WCALE NIE JEST ŁATWO,

NIE SĄ WOLNI OD KUSZENIA.

MUSZĄ WIĄZAĆ SIŁY DRATWĄ

KIEDY PRZYJDĄ POKUSZENIA.

BO IM WIĘCEJ MAJĄ MOCY,

WIELE TRUDNYCH DRÓG PRZEBYLI,

CORAZ CZĘŚCIEJ CHODZĄ W NOCY

LECZ,ŻE ŚWIATŁO JEST-WIERZYLI!

CHOCIAŻ SMUTNO I PONURO-

JASNOŚĆ WIARY ICH PROWADZI.

CHOCIAŻ TRUD, ZMĘCZENIE GÓRĄ

NIKT-KTO WIERZY-NIE ZAWADZI!

BY ZROZUMIEĆ ROLĘ SŁOŃCA

TRZEBA NAJPIERW POZNAĆ NOCE

-BY SIĘ CIESZYĆ NIM BEZ KOŃCA..

WIESZ CO CIEMNOŚĆ-PŁOMYK DOCEŃ!

GRZECH-TO HAFTU LEWA STRONA

I CHOĆ BRZYDKA, POPLĄTANA

TO NIC BEZ NIEJ NIE DOKONASZ

-TAKA ROLA JEST SZATANA !

I CHOĆ NIE WIE MOŻE O TYM,

NAWET JEŚLI NIE CHCE TEGO-

TO PRZYCZYNIA SIĘ POZA TYM

BY ZE ZŁA- WIELE DOBREGO..

A WIĘC NIE SKARŻ SIĘ NA KRZYŻ

TRUDNE CHWILE, MOC CIERPIENIA-

BO TO WŁAŚNIE ŁASKA -GDYŻ
NOSISZ KRZYŻ, CZEKAJ ZBAWIENIA!
Darmowe strony internetowe dla każdego